Review for "Be My Detonator."

"Be My Detonator."

(#) MadiieMae 2011-10-29

MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP!!!! Me looveee this chapter!! Hehe I love how Frank always says "coolbeans"
hehehehe
UPDATE SOON PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

xoxo