Categories > Anime/Manga > Weiss Kreuz

Chứng nhận ISO 9001:2008

by vinyl4air 0 reviews

Category: Weiss Kreuz - Rating: PG - Genres: Romance - Warnings: [?] - Published: 2014-08-14 - 1049 words

0Unrated
1.Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là gì? Tiêu chuẩn http://eurocert.com.vn/dich-vu/chung-nhan-he-thong/chung-nhan-iso-9001.html do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành.Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng. Là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục, doanh nghiệp nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có. 2. Đối tượng áp dụng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động. Vì vậy tất cả các doanh nghiệp, tổ chức đều có thể áp dụng tiêu chuẩn này 3. Quy trình chứng nhận: B1. Đăng ký dịch vụ, nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận B2. Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận B3. Đánh giá chứng nhận: Giai đoạn 1 - Giai đoạn 2 + Giai đoạn 1: Xem xét sự phù hợp + Giai đoạn 2: Thành lập đoàn đánh giá, thực hiện hoạt động đánh giá tại quý công ty. B4. Cấp giấy http://eurocert.com.vn/dich-vu/chung-nhan-he-thong/chung-nhan-iso-9001.html và thực hiện đánh giá đình kỳ. Lưu ý: Giấy http://eurocert.com.vn/dich-vu/chung-nhan-he-thong/chung-nhan-iso-9001.html sẽ có giá trị trong vòng 3 năm, và mỗi năm phải thực hiện đánh giá định kỳ 1 lần theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 4. Lợi ích áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả - Giải phóng công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn - Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí - Quản lý có hiệu quả các rủi ro và giảm nguy cơ gây ra khủng hoảng cho doanh nghiệp. - Chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm & dịch vụ một cách ổn định, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định liên quan đến sản phẩm - Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu - Khẳng định uy tín trên thị trường, thuận lợi trong việc hội nhập thị trường quốc tế và khu vực 5. Tại sao chọn tổ chức http://eurocert.com.vn/ chứng nhận ISO 9001: - EUROCERT là một tổ chức chứng nhận độc lập, được công nhận bởi hơn 20 tổ chức công nhận quốc tế, đã cấp hơn 100.000 giấy chứng nhận, có hệ thống văn phòng chứng nhận trên toàn cầu. - Giấy chứng nhận uy tín và được công nhận toàn cầu, giúp doanh nghiệp sử dụng giấy chứng nhận không chỉ làm việc với đối tác trong nước, mà có giá trị sử dụng khi làm việc với các đối tác nước ngoài. - Được sử dụng logo chứng nhận EUROCERT sau khi được cấp chứng nhận, sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh với người tiêu dùng. - Khi đến với EUROCERT hình ảnh, thương hiệu và mức độ uy tín của tổ chức, doanh nghiệp sẽ được nâng lên một tầm cao mới, khả năng chiến thắng của doanh nghiệp trong cạnh tranh thị trường - Trình độ kiến thức chuyên sâu, đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước mang đến cho doanh nghiệp sự phát triển bền vững. - Mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Châu Âu và các nước khác trên thế giới cho doanh nghiệp. - Chúng tôi tự hào là tổ chức duy nhất cung cấp dịch vụ, giải pháp tổng thể về chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận chất lượng sản phẩm, sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể và chuyên sâu về hoạt động và sản phẩm của công ty
Sign up to rate and review this story