Categories > Original > Historical

Cách tính hướng tây tứ trạch và đông tứ trạch phong thủy Bát Trạch

by hihaan22 0 reviews

beautiful-house

Category: Historical - Rating: G - Genres: Drama - Published: 2019-08-20 - 870 words

0Unrated
Theo phong thủy Bát Trạch thì tuổi chủ nhà và hướng nhà có được phân thành hai nhóm đó là Tây, Đông tứ mệnh. Còn đất đai cũng được chia thành hai nhóm Tây tứ trạch và Vì vậy lúc muốn xác định hướng đất để xây nhà gia chủ cũng nên xem hợp hướng nào? Tây tứ trạch hay Đông tứ trạch. Tuy nhiên cách tính hướng Tây tứ trạch và Đông tứ trạch theo phong thủy Bát trạch cụ thể như thế nào? Hãy cùng xem qua bài viết sau.

Hướng Đông tứ trạch và Tây tứ trạch
Phong thủy Bát trạch được chia thành 8 phi cung. Người thuộc Đông tứ mệnh gồm các cung Khảm, Chấn, Tốn, Ly và tương ứng đối với 4 cung này hợp đối với mẫu Đông tứ trạch. Được coi là những hướng Đông, Đông Nam, Bắc, Nam. Các phi cung còn lại thuộc hướng Tây tứ mệnh. Tương ứng đối với 4 cung này được coi là những hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Chính Tây và thích hợp so với người thuộc Tây tứ mệnh.

dong-tu-trach-tay-tu-trach

Đông tứ trạch gồm các hướng nào?
Quẻ Chấn – hướng Đông.
Quẻ Tốn – hướng Đông nam.
Quẻ Li – hướng Nam.
Quẻ Khảm – hướng Bắc.

Tây tứ trạch gồm các hướng nào?
Quẻ Càn – Thuộc Tây bắc.
Quẻ Khôn – Thuộc Tây nam.
Quẻ Cấn – Thuộc Đông bắc.
Quẻ Đoài – Thuộc Tây.

Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu – hung hại.

Cách xác định tuổi hợp Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch
Mỗi 1 năm sinh sẽ tương ứng với 1 mệnh trạch. Dựa vào bát quái cũng như cửu cung trong kinh dịch thì Tây tứ trạch tương ứng so với 2, 5, 6, 7, 8, và Đông tứ trạch gồm 1, 3, 4, 9.

4 khí tốt
- Sinh khí.
- Thiên y.
- Diên niên
- Phục vị

4 khí xấu
- Tuyệt mệnh.
- Ngũ quỷ.
- Lục sát.
- Họa hại

Bước 1: Xác định năm sinh âm lịch. Ví dụ người có năm sinh âm lịch 1983

Bước 2: Lấy tổng 2 số cuối của năm sinh rồi giản ước đến một chữ số (8+3= 11 --> 1+1=2 --> lấy số "2")

Bước 3: Nếu là Nam: lấy 10 trừ đi số vừa tìm được (10 - 2= 8)

Nếu là Nữ: lấy 5 cộng với số vừa tìm được (giản ước đến một chữ số); (5+2 = 7)

Như vậy, bạn sẽ tính được Nam sinh năm 1983 hợp hướng Tây Tứ Trạch (Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc). Theo dõi bảng phía dưới bạn sẽ có kết quả sau:

- Chính Tây: Diên niên

- Tây nam: Sinh Khí

- Tây Bắc: Thiên Y

- Đông Bắc: Phục vị

*Lưu ý: Đối với người sinh năm 2000 trở đi, cách tính có khác như sau:

Nam: lấy 9 trừ đi số vừa tìm được

Nữ: Lấy 6 công với số vừa tìm được (cộng đến số có 1 chữ số)

Trên đây là các thông tin và cách tính Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Hy vọng bạn sẽ tìm được hướng tốt khi xây nhà và tránh được các hướng xấu để đem lại vận may, những điều tốt cho gia đình bạn.
Sign up to rate and review this story