Categories > Theatre > Hair

4 LÝ DO MABY GIÚP CHỦ TIỆM NAIL KINH DOANH HIỆU QUẢ

by mabyus 0 reviews

maby

Category: Hair - Rating: PG-13 - Genres: Romance - Published: 2022-04-09 - 397 words

-1MarySue
Quản lý kinh doanh của một cửa hàng với nhiều đầu việc như tài chính, nhân sự, quản lý… làm cho các chủ tiệm rất đau đầu để quản lý. Hiểu được điều đó, Maby đã phát triển 5 tính năng vàng giúp các chủ tiệm nails quản lý kinh doanh dễ dàng hơn.
1. Hiển thị báo cáo trực quan
Với hệ thống báo cáo trực quan của Maby sẽ giúp bạn kiểm soát doanh nghiệp dễ dàng hơn. Bạn có thể xem báo cáo thu chi theo ngày/tuần/tháng. Bạn có thể xem hiệu suất nhân viên nào đang tốt nhất. Bạn có thể xem dịch vụ nào đang phổ biến nhất. Bạn có thể xem những khách hàng nào đã lâu chưa quay lại...
2. Thân thiện với người dùng
Sử dụng biểu đồ linh hoạt, cung cấp những góc nhìn khác nhau giúp bạn dễ dàng hiểu được vấn đề thay vì những con số khô khan.
3. Phân quyền theo từng loại tài khoản
Bạn có toàn quyền để kiểm soát, phân quyền cho những tài khoản khác nhau truy cập vào từng loại báo cáo phù hợp.
4. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào
Hệ thống đồng bộ hóa hoàn toàn giúp bạn và đội ngũ của mình truy cập vào hệ thống báo cáo và xử lý công việc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, từ bất kỳ thiết bị nào.
Hãy tải app Maby ngay để công việc kinh doanh của bạn trở nên dễ dàng.
Sign up to rate and review this story