Categories > Original > Romance

4 LÝ DO MABY GIÚP TIỆM NAILS CỦA BẠN “ TĂNG THIỆN CẢM” VỚI KHÁCH HÀNG

by mabyus 0 reviews

maby

Category: Romance - Rating: PG - Genres: Drama - Warnings: [!!] - Published: 2022-04-11 - 287 words

-1Boring
Tăng trải nghiệm khách hàng, làm khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch vụ của mình là điều mọi doanh nghiệp đều hướng tới. Đặc biệt, với ngành dịch vụ sản phẩm là vô hình, thì việc khách hàng hài lòng từ khi chưa bước chân cửa hàng là điều các doanh nghiệp phải làm để nâng cao thương hiệu và sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.

Với Maby, khách hàng của bạn sẽ có những trải nghiệm trên cả tuyệt vời với các tính năng “ đặt giá” sau:

- Đặt lịch nhanh chóng không tới 10s: đặt thời gian, đặt thợ trước khi làm dịch vụ
- Giá cả rõ ràng: được niêm yết rõ ràng dễ dàng cho khách lựa chọn.
- Dịch vụ chất lượng: khách hàng có thể đánh giá tiệm thông qua các review, chọn tiệm hợp sở thích.
- Tích điểm coupon cho khách hàng thân thiết, khách hàng VIP
Hãy tải app Maby để làm cho tiệm nails của bạn lên “ một tầm cao mới” bạn nhé!
Sign up to rate and review this story