Categories > Original > Fantasy

5 TÍNH NĂNG VÀNG CỦA MABY DÀNH CHO TIỆM NAILS CỦA BẠN

by mabyus 0 reviews

bình chọn là app kinh doanh ngành nail tốt nhất. Với 5 tính năng “vàng”, Maby sẽ giúp các chủ tiệm nails quản lý và kiểm soát tốt công việc kinh doanh của m...

Category: Fantasy - Rating: G - Genres: Drama - Warnings: [!!] - Published: 2022-04-13 - 336 words

-1TrainWreck
1. Đặt lịch hẹn và quản lý lịch dễ dàng

Nền tảng đầu tiên trên thế giới quản lý lịch hẹn đồng bộ theo thời gian thực giữa khách hàng, chủ tiệm và thợ. Bạn có kể kết nối từ bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, từ tất cả thiết bị của bạn.

2. Công cụ tiếp thị thông minh
Giữ mối tương tác thường xuyên giữa khách hàng, thợ và salon dựa vào hệ thống chăm sóc khách hàng tự động. Tăng khách cũ, rủ khách mới, giảm chờ đợi, ngồi thảnh thơi.
3. Quản lý dữ liệu kinh doanh nhanh chóng
Maby cung cấp góc nhìn đa chiều, các số liệu chi tiết về hiệu suất vận hành salon giúp bạn nắm bắt, điều chỉnh chiến lược hoạt động kịp thời và hiệu quả.
4. Giải pháp thanh toán linh hoạt
Maby tích hợp sẵn nhiều phương thức thanh toán. Hỗ trợ sẵn nhiều phương thức thanh toán phù hợp cho bạn và khách hàng.
5. Quản lý chi phí và báo cáo thuế
Maby là công cụ duy nhất hiện nay trên thị trường hỗ trợ quản lý chi phí vận hành và phân loại các loại chi phí theo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu trên Schedule C của cục thuế.
Sign up to rate and review this story