Categories > Original > Horror

Maby- 5 phương pháp giúp quảng bá tiệm nail của bạn

by mabyus 0 reviews

5 phương pháp giúp quảng bá tiệm nail của bạn

Category: Horror - Rating: G - Genres: Drama - Warnings: [!!] - Published: 2022-04-14 - 264 words

-1Cliche
Làm cách nào để tiệm nails của mình được nhiều người biết tới ? Làm thế nào để có những vị khách đầu tiên?... là những câu hỏi đau đầu của bất kỳ chủ tiệm nào khi kinh doanh nail, spa. Hãy cùng Maby điểm qua một số cách marketing cơ bản bạn nhé:

1. Phát tờ rơi: trong vòng bán kính 5km tính từ salon, chọn đúng đối tượng khách hàng mục tiêu của tiệm.

2. Dùng các app quảng quảng bá như Maby: vừa tăng trải nghiệm khách hàng, vừa tìm kiếm khách hàng hiệu quả.

3. Website: xây dựng kênh thông tin để khách hàng tìm hiểu dịch vụ.

4. Mạng xã hội: đây là phương thức quảng cáo hiệu quả giúp bạn tiếp cận được rất rất nhiều khách hàng.

5. Khách hàng cũ: khách hàng cũ là người tuyệt vời để giới thiệu kh mới cho bạn, bạn có thể tạo ra các chương trình thu hút kh cũ giới thiệu khách cho mình.
Sign up to rate and review this story