Categories > Comics > Crow

MABY - GIÚP QUẢNG BÁ TIỆM NAILS CỦA BẠN VỚI CHI PHÍ 0 ĐỒNG

by mabyus 0 reviews

MABY - GIÚP QUẢNG BÁ TIỆM NAILS CỦA BẠN VỚI CHI PHÍ 0 ĐỒNG

Category: Crow - Rating: G - Genres: Drama - Published: 2022-04-21 - 401 words

0Unrated
Chi phí marketing là khoản chi phí mà các chủ tiệm nails spa phải chi ra hàng tháng để tìm kiếm khách hàng, tạo doanh thu cho tiệm. Thông thường chi phí marketing chiếm khoảng 10% doanh số, vì vậy bài toán đặt ra làm cách làm có thể giảm thiểu được chi phí marketing xuống càng thấp càng tốt.

Với Maby, bạn hoàn toàn có thể có khách hàng mới mà không tốn 1 đồng doanh thu nào thông qua các tính năng:
1. Lời nhắc tự động
Theo sát khách hàng từ lúc đặt hẹn nhằm giảm thiểu số lần khách bỏ lịch. Gia tăng doanh thu và cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng.
2. Gửi tin nhắn theo kịch bản đặt sẵn
Có nhiều kịch bản tin nhắn có sẵn hoặc tin nhắn tùy chỉnh cho từng mốc thời gian để chăm sóc khách hàng theo từng giai đoạn và các nhóm khách hàng khác nhau.
3. Chăm sóc khách hàng tự động
Hệ thống sẽ tự động chăm sóc khách hàng dựa theo các tiêu chí khác nhau và giữ mối liên kết chặt chẽ với khách hàng khi: đến ngày sinh nhật, nhắc khách đặt hẹn cho lần kế tiếp, xin phản hồi chất lượng dịch vụ từ khách hàng….
4. Gợi ý chương trình ưu đãi cho khách hàng
Hệ thống tối ưu lịch hẹn sẽ phân tích và đưa ra gợi ý cho salon các chương trình ưu đãi thích hợp để nâng cao doanh thu.
#maby #nails
Sign up to rate and review this story