Categories > Games > Armored Core

MABY - THAY ĐỔI HÀNH VI ĐẶT LỊCH HẸN CỦA KHÁCH HÀNG

by mabyus 0 reviews

MABY - THAY ĐỔI HÀNH VI ĐẶT LỊCH HẸN CỦA KHÁCH HÀNG

Category: Armored Core - Rating: G - Genres: Parody - Warnings: [!!] - Published: 2022-04-22 - 352 words

-1Cliche
Khi khách hàng muốn book lịch làm móng tại salon của bạn, khách thường phải gọi điện để check. Nhân viên cũng mất thời gian tư vấn cho khách và kiểm tra lịch trống. Quy trình như vậy rất tốn thời gian cho cả 2 bên. Với Maby quy trình đặt lịch hẹn của khách hàng được tối giản hơn rất nhiều nhờ các tính năng sau:
Appointments - Lịch hẹn
Tính năng đặt lịch hẹn cho phép khách hàng dựa vào thời gian trống có sẵn được cập nhật trên app để lựa chọn khung giờ cho mình chỉ bằng 1 cú chạm. Việc đặt lịch hẹn giúp tiệm tối ưu hóa hiệu năng của từng thợ, giảm thiểu thời gian trống tiệm, tăng thêm lượt khách dựa.
Checkin
Chỉ với 1 click, khách hàng, thợ và salon có thể gửi thông báo cho nhau khi tiếp cận giờ hẹn.
Linh hoạt trong quản lý lịch hẹn
Khi cửa hàng quá tải, chủ tiệm vẫn có thể linh hoạt sắp xếp thay đổi lịch dựa vào những tính năng có sẵn trên Maby để điều chỉnh phù hợp và trao đổi với khách hàng
Hãy tải app Maby tại đây tối ưu giúp khách hàng của bạn dễ dàng đặt lịch của salon bạn một cách nhanh chóng.
Sign up to rate and review this story