Categories > Movies > Aliens/Predator

MABY - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 VÀO NGÀNH NAILS

by mabyus 0 reviews

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngành càng len lỏi

Category: Aliens/Predator - Rating: G - Genres: Crossover - Published: 2022-04-23 - 221 words

-1Boring
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngành càng len lỏi vào mọi mặt của đời sống, giúp cho cuộc sống của con người, kinh doanh của doanh nghiệp trở nên tiện ích và nhanh chóng hơn. Và Maby cũng không nằm ngoài xu hướng đó với mong muốn trở thành một ứng dụng hàng đầu dành riêng cho các chủ tiệm nail spa trong việc quản lý kinh doanh.

Maby sẽ giúp các chủ tiệm nail spa:
- Kết nối chủ tiệm với khách hàng online
- Quản lý khách hàng và doanh thu đơn giản
- Tìm kiếm khách hàng vãng lai nhanh chóng
- Chăm sóc khách hàng cũ tốt trực tiếp trên app
Hãy tải app Maby tại đây tối ưu giúp khách hàng của bạn dễ dàng đặt lịch của salon bạn một cách nhanh chóng.
Sign up to rate and review this story