Categories > Games > BloodRayne

LÊN LỊCH CHO THỢ DỄ DÀNG CÙNG VỚI MABY

by mabyus 0 reviews

LÊN LỊCH CHO THỢ DỄ DÀNG CÙNG VỚI MABY

Category: BloodRayne - Rating: G - Genres: Crossover - Published: 2022-05-04 - 220 words

-1Cliche
LÊN LỊCH CHO THỢ DỄ DÀNG CÙNG VỚI MABY

Lên lịch làm việc cho thợ hay nhân viên là công việc mà mỗi chủ spa phải làm hàng tuần hàng tháng. Thông thường lịch làm việc sẽ được viết ra giấy, ra bảng, hoặc qua các khung chat.

Nhưng giờ đây lịch làm việc của nhân viên sẽ được hiển thị chuyên nghiệp trên Maby.

- Lịch khoa học trực tiếp trên app maby giúp chủ và nhân viên nắm rõ được lịch làm việc.
- Khách hàng chủ động book nhân viên qua lịch
- Có công cụ nhắc nhở lịch làm việc trước mỗi ca làm việc

Hãy để tải app Maby để quản lý công việc và nhân viên trở nên dễ dàng.
---------------------------
MABY - ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TỐT NHẤT CHO CÁC NAILS SALON TẠI MỸ
Sign up to rate and review this story