Categories > Comics > Captain Copyright

MABY GIÚP BẠN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CŨ HIỆU QUẢ

by mabyus 0 reviews

MABY GIÚP BẠN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CŨ HIỆU QUẢ

Category: Captain Copyright - Rating: G - Genres: Drama - Published: 2022-05-07 - 237 words

0Unrated
MABY GIÚP BẠN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CŨ HIỆU QUẢ

Chăm sóc khách hàng cũ, tăng doanh thu mang lại yếu tố sống còn để phát triển doanh nghiệp, tăng doanh thu. Bởi lẽ
- Khách hàng cũ là người mang lại doanh thu cho doanh nghiệp chiếm tới 80%
- Chi phí marketing trên 1 khách hàng cũ thấp hơn rất nhiều chi phí kéo 1 khách hàng mới về
- Khách hàng cũ là người có sẵn sự hiểu biết và sự yêu thích về thương hiệu nên sẽ giới thiệu cho bạn nhiều khách mới hơn

Hiểu được điều này Maby đã thiết cho app của mình những tính năng tuyệt vời để chăm sóc khách hàng cũ cho chủ tiệm như: : tích điểm, thẻ vip....
Còn rất rất nhiều tính năng hay ho và thú vị nữa mà Maby dành tặng cho khách hàng, hãy tải app ngay bạn nhé.
Sign up to rate and review this story