Categories > Original > Drama

Maby - Cố vấn kinh doanh online cho tiệm nail của bạn

by mabyus 0 reviews

MABY - ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TỐT NHẤT CHO CÁC NAILS SALON TẠI MỸ

Category: Drama - Rating: G - Genres: Drama - Published: 2022-05-13 - 284 words

-1Cliche
Tìm kiếm khách hàng, quản lý khách hàng, quản lý kinh doanh.. tất cả đều có trong app Maby. Maby sẽ giúp các chủ tiệm nails quản lý kinh doanh đơn giản bằng cách

- Công cụ duy nhất hiện nay trên thị trường hỗ trợ quản lý chi phí vận hành (bao gồm tỷ lệ ăn chia với thợ) và phân loại các loại chi phí theo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu trên Schedule C của cục thuế.

- Maby cung cấp hệ thống quản lý minh bạch giữa salon và thợ (hoặc nhiều thợ) theo từng hóa đơn. Tiền tip dành cho từng thợ sẽ được khách hàng chỉ định rõ ràng.

- Với hệ thống báo cáo trực quan của Maby sẽ giúp bạn kiểm soát doanh nghiệp dễ dàng hơn. Bạn có thể xem báo cáo thu chi theo ngày/tuần/tháng.

- Hỗ trợ xuất file báo cáo thu nhập theo từng tháng hoặc theo giai đoạn yêu cầu của salon.
Và các tính năng này Maby hiện tại đều đang free cho các chủ nails spa. Hãy tải app và trải nghiệm bạn nhé
Sign up to rate and review this story