Categories > Original > Drama

Maby - Giúp chủ nails salon tăng doanh thu " vượt trội"

by mabyus 0 reviews

MABY - ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TỐT NHẤT CHO CÁC NAILS SALON TẠI MỸ

Category: Drama - Rating: G - Genres: Drama - Published: 2022-05-16 - 202 words

-1Illiterate
Hơn cả một công cụ chỉ để “book lịch”, Maby với nhiều tính năng vượt trội sẽ giúp khách hàng tối ưu mọi khía cạnh kinh doanh:

- Thu hút khách hàng tiềm năng thông qua tính năng Location
-Tối ưu lịch khách hàng: tránh tình trạng giờ thì quá đông, giờ thì không có khách nhân viên ngồi chơi
-Tối ưu năng suất của nhân viên : phân bổ lịch làm việc của nhân viên chuẩn xác, đo lường chính xác năng lực của nhân viên
-Tăng doanh thu: nhờ các công cụ marketing, chăm sóc khách hàng có sẵn trên nền tảng
Còn rất rất nhiều tính năng hay ho chờ bạn khám phá, hãy tải app Maby ngay nhé
Sign up to rate and review this story