Categories > Theatre > Hair

Maby Location - Công nghệ giúp khách hàng và thợ tìm thấy nails salon của bạn

by mabyus 0 reviews

Maby Location - Công nghệ giúp khách hàng và thợ tìm thấy nails salon của bạn

Category: Hair - Rating: G - Genres: Crossover - Warnings: [!] - Published: 2022-05-20 - 254 words

-1Cliche
Maby Location - Công nghệ giúp khách hàng và thợ tìm thấy nails salon của bạn

Còn gì tuyệt vời hơn khi khách hàng tự tìm đến bạn chỉ sau 1 cái quẹt tay. Tính năng định vị Location của Maby là tính năng độc đáo mà Maby phát triển riêng cho cho các khách hàng của mình.

- Khách hàng dựa vào định vị sẽ tìm kiếm được những tiệm nail ở gần khách hàng nhất từ bán kính từ gần tới xa.
- Công nghệ này giúp bạn có sự hiện diện chính xác với khách hàng có nhu cầu cụ thể, ngay tức khắc
- Khách hàng chỉ việc chọn cửa tiệm mà mình thấy thích, bấm nút chọn. Qúa dễ dàng phải không nào.

Đây là “marketing 0 đồng” miễn phí cho tiệm nail của bạn. Hãy tải app Maby ngay thôi.
---------------------------
MABY - ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TỐT NHẤT CHO CÁC NAILS SALON TẠI MỸ
Apple store: Link
Google play: Link
Sign up to rate and review this story