Categories > Cartoons > All Dogs Go To Heaven

מתמחות. שש ח"כיות: אם ביצע את המעשים, אינו ראוי להישאר בתפקיד. אדלר: טענות משוללות יסוד

by walletgong97 0 reviews

I use this site for studying תלונה על הטרדה מינית הוגשה שלשום (ש

Category: All Dogs Go To Heaven - Rating: PG - Genres: Horror - Warnings: [!!!] - Published: 2018-03-30 - 9 words

0Unrated
תלונה על הטרדה מינית הוגשה שלשום (שלישי) למנהל בית החולים שיבא, פרופ' יצחק קרייס, נגד פרופ' יהודה אדלר, בכיר בבית החולים. אשה התייצבה במשרדו של קרייס ותיארה לו בפירוט כיצד אדלר הטריד אותה לפני כמה שנים. העדות נמסרה כחלק מבירור שיזם קרייס בעקבות עדויות שפרסם "הארץ" על הטרדות מיניות חוזרות ונשנות מצד פרופ' אדלר.
במסגרת הבירור, רופאים ומנהלי מחלקות שזומנו ללשכת מנהל שיבא סיפרו לו כי שמעו על התנהגותו המטרידה של אדלר, אולם הנשים המדוברות סירבו למסור עדות בבירור. המידע הועבר לנציבות שירות המדינה, שקיבלה פניות גם משני מקורות הכוללות טענות על הטרדת עובדות שהיו כפופות לאדלר, ומידע על עובדות שהטריד מינית כשכיהן כמנהל בית החולים משגב לדך. מנהל שיבא קרייס נמנע מלנקוט צעדים נגד אדלר, הממשיך לכהן כיו"ר ועדת ההתמחות בבית החולים, שמתוקף התפקיד נמצא בקשר ישיר עם מתמחות וסטז'ריות. נציבות שירות המדינה, שהמידע שהתגלה בבירור ברשותה, לא הורתה על הוצאתו של אדלר לחופשה.

הפניות לנציבות התקבלו ערב כינוס ועדת המכרזים לבחירת מנהל בית החולים וולפסון. בעקבותיהןהנציבות הודיעה שהמכרז נדחה עד להודעה חדשה, והכינוס בוטל. הסיבה הרשמית היתה אילוצי לוח הזמנים של המנכ"ל. בנוסף לכך, "הארץ" שוחח עם ארבע נשים שעבדו בכפוף לאדלר והעידו שהוא נהג להפנות אליהן הערות חוזרות בעלות אופי מיני, בעל־פה ובכתב; ורופאים מבית החולים שיבא העידו בפני הממונה על הטרדות מיניות בבית החולים, יאירהרוטשטיין, וסיפרו לה כי התוודעו למקרה שבו אדלר הטריד רופאה הכפופה לו בבית החולים.
בנציבות שירות המדינה הבהירו לבית החולים שיבא כי בלי עדות ישירה של אשה שהוטרדה לא יוכלו לפתוח בחקירה נגד פרופ' אדלר, למרות התקדים שנקבע במקרה של נתן אשל, לשעבר ראש הסגל במשרד ראש הממשלה. ב–2012 אולץ אשל להתפטר בעקבות שלוש עדויות של אנשי לשכת ראש הממשלה ששמעו מר', עובדת בלשכה הכפופה לאשל, כי הוא מטריד אותה. השלושה העבירו את המידע ליועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, שהורה לנציבות שירות המדינה לפתוח בחקירה.

במקביל, פרסם יו"ר ועד המתמחים בשיבא, ד"ר אוהד ביתן פוסט הקורא לנשים שנפגעו ליצור קשר ולדווח. "לא יתכן שסטודנטיות, סטז'ריות, מתמחות או רופאות בכירות תצטרכנה להתמודד עדיין עם התנהגות כמו זו המתוארת בכתבה", כתב ביתן בעמוד הפייסבוק של ארגון המתמחים "מרשם". הוא הוסיף כי מנהל בית החולים, פרופ' קרייס, הבטיח לו כי "הנהלת בית החולים תעניק גיבוי מלא ומבטיחה הגנה ודיסקרטיות מוחלטות לכל מי שתעלה עניין של הטרדה, מכל סוג, מכל תקופה, ותלווה מתלוננות בכל דרך שתבחרנה לפעול, גם אם תבחרנה שלא להגיש תלונה רשמית".
שש חברות הכנסת מחמש מפלגות פנו אתמול לממלא מקום נציב שירות המדינה, אודי פראוור, וקראו לו לפתוח בבדיקה יסודית של הטענות שעלו בפרסום ב"הארץ". מיכל רוזין, עאידהתומא־סלימאן, תמר זנדברג, מרב מיכאלי, נורית קורן ועליזה לביא כתבו לפראוור כי הן "מצפות שנציבות שירות המדינה ומשרד הבריאות לא יקלו ראש בעניינו וידאגו לשלום העובדות במערכת הבריאות ולשלום ציבור מטופליה". הן הוסיפו כי "מספר הפרשות והסיפורים העולה מן הכתבה אינו קטן, ונראה כי חזרתיות זו אינה מקרית ומעידה על התנהלות שאינה כשרה, בלשון המעטה. אם אכן פרופ' אדלר ביצע את מעשים אלו, אין הוא ראוי להישאר בתפקידו כרופא בכיר, קל וחומר שלא כמנהל בית חולים".
Sign up to rate and review this story