Categories > Theatre > Shakespeare > SSO: Større Skriftlig Opgave

Handling og konflikter

by Joy 0 reviews

Category: Shakespeare - Rating: R - Genres: Drama,Romance - Warnings: [!!!] [V] - Published: 2008-04-27 - Updated: 2008-04-27 - 476 words

0Unrated
Handling og konflikter

Handlingen
“Romeo og Julie” handler om to unge mennesker, der kommer fra hver sin familie, der hver især dominerer byen, de bor i; familien Montague (Romeos familie) og familien Capulet (Julies familie). Udover at dominere byen er de to familier også konkurrenter og arvefjender.
Til en fest mødes Romeo og Julie. De kender ikke hinanden, hverken ved navn eller ved udseende, så det er lykkeligt uvidende, at de falder for hinanden. De flirter og har det dejligt men til sidst hives Julie til side af sin amme, og introduceres til Paris; manden, hun senere loves væk til. Det er her, de opdager, at de er hinandens arvefjender.
I al hemmelighed giftes Romeo og Julie. Men der går ikke lang tid, før Romeo kommer i klammeri med Julies fætter, Tybalt, hvor Romeo dræber Tybalt. Derfor bliver Romeo landsforvist. Julie loves væk til Paris, og da hun nægter, trues hun med udstødelse, hvis hun ikke accepterer giftemålet.
Ved hjælp af historiens præst, Fader Laurence, planlægges genforeningen af Romeo og Julie, men desværre mislykkes planen katastrofalt. Julie får en ekstrakt, der får hende til at virke død i 24 timer (hun er dog bare i en dyb søvn), og et brev sendes til Romeos tilflugtsted. Desværre når brevet ikke frem, men det gør rygtet om Julies død. Romeo vender tilbage til sin hjemby og opsøger den bedste (ulovlige) giftmager og får den mest effektive gift med sig. Han finder Julie på hendes dødsleje, sørger, og indtager giften. Som Romeo dør, vågner Julie. Sønderknust forsøger hun Romeos giftflaske (skulle der mon være nok tilovers til hende?), men Romeo har drukket det hele. Hun benytter sig af Romeos håndvåben (oprindeligt en dolk, men i filmen en pistol) og begår selvmord.

Konflikterne
Hovedkonflikten ligger i, at de to familier er arvefjender. Dette betyder, at lige meget hvor meget to mennesker så end elsker hinanden, er det stort set ikke muligt at være i den samme bygning uden der bryder en borgerkrig ud, eller alle går derfra med stoltheden i god behold.
Selvom de to familier ikke kan udstå hinanden, er der alligevel broer, der krydses, om end hemmeligt. Romeo er konsekvent til Capulet-kvinder (Rosaline er Julies kusine), og en af Capulet-drengene udtrykker begær for Montague-kvinderne.
Der er dog størst fokus på Romeos romancer med Rosaline – og ikke mindst Julie. Og det er med Julie, de egentlige problemer opstår: Julie kommer fra en meget traditionel familie (se følgende afsnit om raceforskellene), der gerne ser hende gift væk til en passende mand, der kan overtage familiens forretninger mv. – og Romeo er som arvefjendens søn langt fra passende til Julie.
Sign up to rate and review this story