Categories > Cartoons > American Dad

Ergoterapeut Til Center For Kræft Og Sundhed

by KlintHansen35 0 reviews

I use this weblog for studying Årets tema 2018, sætter fokus på mæ

Category: American Dad - Rating: PG - Genres: Drama - Warnings: [?] - Published: 2018-01-14 - 403 words

0Unrated
Årets tema 2018, sætter fokus på mænds sundhed i hverdagslivet og i politik. Turbotjek sætter fokus på mænds trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdspladsen bliver en vigtig aktør, når det handler om sundhedstilstand og trivsel. Projektets hovedbestanddele udgøres af en klatrevæg og en multibane delagtig gummibelægning, om end pline og betonfliser i geometriske former og læggemønstre tager opmærksomheden, når man grundlæggende gang besøger anlægget omkring Center for Kræft & Sundhed København.
Det er bogens udgangspunkt, at den sundhedsmæssige ulighed imellem kønnene ikke skyldes biologiske forhold, men snarere er begrundet i psykologiske, kulturelle samt samfundsmæssige årsager. Særligt beskriver bogen, hvordan det jyske sundhedsvæsen kan blive langstrakt bedre til at se den maskuline psyke, det hele enten det gælder forebyggelse, rekruttering til behandling eller helt overordnet i forståelsen af mandens selvoplevelse ligesom patient og i rehabilitering.
På Nørre Plads i København ligger isoleret hus, som skiller sig ud fra mængden impliceret sine skæve vinkler samt særlige facon. Huset findes imidlertid ikke kun iøjnefaldende på grund af sit karakteristiske ydre, men også på grund af ovenstående arbejde, der foregår bag de blanke aluminiumsfacader. Her, hos Københavns Kommunes Center for Kræft & Helbred København (CKSK), handler førnævnte om kræftrehabilitering. Og førnævnte foregår - som førnævnte eneste sted i Fyn - i et kommunalt rehabiliteringscenter, der udelukkende findes målrettet kræftpatienter.
Kollegafællesskabet på arbejdspladsen er en unik ramme for at skabe positive forandringer i forhold til sundhed. Vaner og rutiner er meget lettere at ændre på, ifald man gør det i fællesskab med andre. Og samtidig er det for en hel del - især mænd -lettere at gøre noget have begreb om sundheden, hvis det forekommer på arbejdspladsen, altså dér hvor man i forvejen bruger meget af sin tid.
Hvis alternative kigger på medierne, så er der stor afvigelse på, hvilke emner man behandler. I de medier, hvor der er madopskrifter, tøj og mode, er der typisk også nogle om sundhed. Hvorimod man medier eller sektioner til aviserne, som handler rundt fodbold, pc'er og motorsport, er blottet for sundhedsbudskaber. I den forstand bliver mændene underinformerede, for sundhedsbudskaberne optræder ikke i man medier, som tiltrækker mennesker.
Sign up to rate and review this story