Categories > Original > Historical > Where The Wolf Did Step

The Austrian’s Letter

by A_L1777 0 reviews

Modern translation tools, paired with some time to rephrase it into comprehensible sentences, brings a shocking story about what the man wrote...

Category: Historical - Rating: PG-13 - Genres: Angst,Drama - Warnings: [V] - Published: 2018-05-01 - 128 words

0Unrated
Csend volt, mielőtt eljött. Jó lélek volt, nevettek, beszélgettek, és evett. De hát mikor meghallottuk az ember. De mintha ő fuldokolva. Ez azért van, mert nem volt. A butám a saját vérét, a dolog. Nem is volt. Ez nem egy személy. Nem volt valami rosszat álmodott és a mesék a gyerekek. Nem tudom, mi a neve, de tudom, hogy ez a farkas a hátsó lábain. És bizonytalan. Ez nem jó, hogy élek. Láttam, hogy mindenki a bensőjét különváltak, belefér. Én nem akarok élni tovább. Nem érdemlem meg, hogy életben vannak. Nem tudom, miért vagyok még életben van. Nem tudom, mi volt az. Senki sem tudja.
Sign up to rate and review this story